HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Internationale Adviescommissie Bocholt-Aalten

Vergadering Internationale Adviescommissie Bocholt-Aalten 08-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Koppelkerk Bredevoort
Tijd:18:30
Voorzitter:dhr R. Bones

Agendapunten

1 Opening en vaststelling agenda

Begroeting door de heer Reiner Bones, Stadt Bocholt met aansluitend een rondleiding door de Koppelkerk onder leiding van directeur Sylvia Heijnen.

Bijgevoegde documenten

2 Mogelijkheid tot inspreken door inwoners en andere belanghebbenden

3 Aanwijzen nieuwe notulist namens Stadt Bocholt

Vanwege een herverdeling van taken i.v.m. intensievere grensoverschrijdende samenwerking bij Stadt Bocholt wordt mevrouw Katharina Groß-Holtwick, naast Petra Taubach als notulist voor de Internationale Adviescommissie aangewezen.

4 Stand van zaken rondom grensoverschrijdend openbaar vervoer

Toelichting door de heer Dr. Hermann Paßlick.

De Kreis Borken en provincie Gelderland werken aan een zgn. Nahverkehrsplan met daarin de mogelijke verkeersverbindingen tussen Achterhoek en Kreis Borken. Onderdelen van het plan vormen o.a. de realisatie van een busverbinding tussen Aalten en Bocholt en mogelijk nog verder via Lievelde naar Groenlo. Een dergelijke verbinding zou ook voor Winterswijk aantrekkelijk kunnen zijn vanwege de spoorverbinding naar Aalten. De heer Paßlick licht de actuele stand van zaken toe.

5 Informatie over de werkgroep Duitsland van de gemeente Winterswijk

Toelichting door lid van de werkgroep en/of ambtelijke ondersteuner

De Werkgroep Duitsland van gemeente Winterswijk richt zich op het stimuleren van grensoverschrijdende activiteiten in Winterswijk. Periodiek wordt ook de zgn. Naoberprijs uitgereikt aan inwoners die zich inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking. Omdat de taken en doelstellingen van de werkgroep parallellen vertonen met die van de Internationale Adviescommissie wordt bekeken of er eventuele samenwerkingsmogelijkheden liggen.

6 Dviersen en mededelingen