HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 07-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Henk Meerdink

Op dinsdag 7 juni 2016 wordt het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in Elim, Landstraat 20, Aalten en is openbaar.
In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. Het onderwerp is eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 juni 2016.


U bent van harte welkom voor dit rondetafelgesprek.

Agendapunten

1 Opening

2 Behandeling rapport BING Rapportage onderzoek gemeente Aalten

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft in opdracht van burgemeester Berghoef een feitenonderzoek uitgevoerd naar vermeende integriteitsschendingen door twee wethouders binnen het college van de gemeente Aalten. BING heeft haar bevindingen vastgelegd in een rapport. Het betreffende rapport is door burgemeester Berghoef aan de gemeenteraad aangeboden. Het rapport wordt tijdens dit Rondetafelgesprek behandeld.  

3 Sluiting