HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 09-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:RTG Zaal gemeentehuis
Tijd:19:00-19:30
Voorzitter:Alex Walter

Op dinsdag 9 mei 2017 wordt het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën gehouden.

Het rondetafelgesprek wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) en is openbaar. In het rondetafelgesprek vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van het rondetafelgesprek staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei 2017. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 23 mei 2017 ook de besluitvorming plaats.

U heeft de mogelijkheid in te spreken over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 te Aalten.

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 2018

Volgens de jaarlijks terugkerende procedure biedt het college in mei de raad de kaders aan voor de begroting van het volgende jaar. Om de komende maanden de meerjarenbegroting 2018-2021 op te kunnen stellen is het van belang een aantal uitgangspunten nu te formuleren Gezien de dynamiek van het geheel van factoren dat de begroting beïnvloedt, gaat het om voorlopige kaders. Doel is de vaststelling van een reëel sluitende begroting voor 2018, die op 7 november 2017 door de raad wordt behandeld.

2 Sluiting