HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 02-04-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Esther Diepenbroek

Dinsdag 2 april 2019 wordt het Rondetafelgesprek RTG Bestuur en Financiën gehouden in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

In de rondetafelgesprekken (RTG) vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen.

U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen (max. 5 minuten). Vooraf aanmelden bij de griffie via telnr. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

Agendapunten

1 VNOG brief over stand van zaken tekort en vervolgproces

Er is een brief ingekomen over de stand van zaken van het financieel tekort van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Namens de VNOG wordt een korte toelichting gegeven.

2 Voorstel tot eerste wijziging van de Legesverordening 2019

Op 18 december 2018 heeft de raad de legesverordening 2019 vastgesteld. Deze verordening moet op een tweetal punten worden aangepast. Daarvoor is een eerste wijziging op de legesverordening 2019 opgesteld.

3 Sluiting