HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 01-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderkamer
Tijd:19:30
Voorzitter:Dhr. A. Walter

Agendapunten

1 Voorstel tot beschikbaar stellen budget ten behoeve van projectorganisatie Mid-office.

De projectorganisatie Mid-office is een hulpmiddel om te voldoen aan landelijke wetgeving. Deze is erop gericht om te komen tot een efficiënte informatiestroom binnen de gemeentelijke dienstverlening. Te denken valt hierbij een de eenmalige inwinning van adres- en gebouwgegevens en het meervoudig gebruik binnen de gemeentelijke processen, het stroomlijnen van de documenten en het zaakgericht afhandelen van vragen en tot slot de invoering van het binnengemeentelijk gebruik van de GBA als basisadministratie. Om te komen tot een efficiënte informatiestroom via de deelprojecten is een budget nodig van

€ 150.000. De raad wordt voorgesteld een budget beschikbaar te stellen voor de projectorganisatie Mid-office.

2 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken. Ook kunt u op de website de genoemde raadsvoorstellen en concept-raadsbesluiten raadplegen.