HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 19-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderruimte
Tijd:21:00-22:30
Voorzitter:Jos Wessels

Op dinsdag 19 juni 2012 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden.

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juli 2012.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 3 juli 2012 ook de besluitvorming plaats.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststellen van de Jaarstukken 2011

Na afloop van ieder kalenderjaar moet de gemeente de balans opmaken, hoe dat jaar financieel gezien verlopen is. Dat heet het opmaken van de jaarrekening. Naast de jaarrekening is ook een jaarverslag gemaakt. De jaarrekening heeft een positief saldo van 2,5 miljoen Euro. Dit positieve resultaat is voor het grootste gedeelte een gevolg van incidentele financiële ontwikkelingen in 2011. Voorgesteld wordt het positieve saldo te storten in de nieuwe reserve Stroppenpot en het saldo van de reserve krimp over te hevelen naar deze nieuwe reserve. De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2011 vast te stellen.

2 Sluiting 22.30 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering