HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Bestuur en Financiën

Vergadering RTG Bestuur en Financiën 24-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:19:30-20:15
Voorzitter:Alex Walter

Op dinsdag 24 juni worden de bijeenkomsten van de rondetafelgesprekken gehouden.

De rondetafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de rondetafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG-en zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de
Rondetafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 juli 2014.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 8 juli 2014 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor deze rondetafelgesprekken.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014

Per 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking getreden. De wet biedt ruimere mogelijkheden voor gemeenten voor de openstelling van winkels. De gemeenteraad is via de Winkeltijdenverordening het bevoegde bestuursorgaan. Het college stelt de raad voor om in beginsel de huidige praktijk van 12 zondagen per jaar onder de nieuwe Winkeltijdenwet voort te zetten, met een verruiming van de openstellingsmogelijkheden op de zondag voor de branches ‘woninginrichting’, ‘tuincentra’ en de ‘supermarkten’. Door de huidige praktijk voort te zetten met slechts uitbreiding voor drie branches naar 24 zondagen, wordt terughoudend omgegaan met de vrijheid die de wetgever de gemeenten sinds kort biedt. Er is niet gekozen voor een algehele vrijstelling voor de openstelling op zondag, maar voor een goede balans tussen het belang van de zondagsrust, de lokale winkelbehoefte, de concurrentiepositie van winkelbedrijven met een ‘bovengemeentelijk verzorgingsgebied’ en het winkelpersoneel. 

2 Sluiting 20.15 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.