HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 04-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim Landstraat 20 Aalten
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Joop Wikkerink

Agendapunten

1 Vervolg Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 van de gemeente Aalten

In het kader van de actualisering van de ruimtelijke plannen van de gemeente Aalten dient ook voor het landelijk gebied een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. De geldende bestemmingsplannen, te weten Buitengebied Aalten 2004 en Buitengebied Dinxperlo 2007, zijn niet meer geheel actueel. Een actueel plan is nodig om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de provinciale omgevingsverordening. Naast de actualisering/ digitalisering is een belangrijk doel om te komen tot één nieuw en actueel plan, een en ander in het belang van de rechtszekerheid van de burgers en gebruikers. Er zijn diverse zienswijzen ingediend. De indieners van de zienswijzen zijn gevraagd of zij gebruik willen maken van het inspreekrecht. Op basis van de ingekomen reacties worden de sprekers verdeeld over deze dag en worden zij uitgenodigd voor een bepaald tijdstip. De verdeling wordt ook op de website van de gemeente Aalten geplaatst.

Bijgevoegde documenten

2 Sluiting om 23.00 uur.