HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 02-04-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Zelma van Alstede

Dinsdag 2 april 2019 wordt het Rondetafelgesprek Ruimte/Samenleving gehouden in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

In de rondetafelgesprekken (RTG) vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen.

U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen (max. 5 minuten). Vooraf aanmelden bij de griffie via telnr. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

Agendapunten

RTG Ruimte

1 Voorstel tot afwijzen van het verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 voor de locatie Essinkweg 10 te Aalten.

De rechthebbende van het perceel Essinkweg 10 te Aalten, verzoekt om aanpassing van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015, zodat de juiste referentiesituatie van zijn agrarisch bedrijf aan het bestemmingsplan wordt gekoppeld. Het bestemmingsplan ligt thans ter beoordeling bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorgesteld wordt om in  dit stadium geen wijzigingen meer in het plan door te voeren.

2 Raadsmededeling 30-2019 beantwoording toezegging RTG Ruimte d.d. 5 februari 2019 (woon) bestemmingen Dinxperlo, Aaltenseweg 6 en 6a.

RTG Samenleving

3 Voorstel tot vaststellen regionaal sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030

Dit voorstel beoogt het Regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030 vast te laten stellen. Hierin is verwoord op welke domeinen de netwerkpartners samen willen werken. Ook is benoemd welke doelen op hoofdlijnen moeten worden bereikt. Na vaststelling van het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging kan met overheden, ondernemers en organisaties de uitvoeringsagenda worden uitgewerkt.

4 Sluiting