HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 10-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderkamer
Tijd:19:30
Voorzitter:Jos Wessels

Agendapunten

1 Voorstel tot aanleg rotonde Admiraal de Ruyterstraat-Nijverheidsweg en aanpassing fietsoversteek Laan van Kobus-Nijverheidsweg en hiervoor het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Voorgesteld wordt een krediet van in totaal € 700.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een rotonde op de Nijverheidsweg ter hoogte van de Admiraal de Ruyterstraat en het aanpassen van de fietsoversteek Laan van Kobus-Nijverheidsweg. De provincie Gelderland subsidieert een bedrag van € 325.000 voor de aanleg van de rotonde.

2 Voorstel tot vaststelling nota Hondenpoepbeleid in Aalten.

In veel gezinnen is een hond een trouwe viervoeter en vriend van de familie. Veel mensen beleven groot plezier aan het houden van een hond. Toch bestaat er veel ergernis over hondenpoep. Tot nu toe heeft gemeente geen beleid ten aanzien van hondenpoep. In de nota Hondenpoepbeleid worden voorstellen gedaan voor een vernieuwde aanpak om de overlast door hondenpoep sterk te reduceren.

3 Sluiting om 20.45 uur

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.