HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 05-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:20:00-22:30
Voorzitter:Joop Wikkerink

Op dinsdag 5 februari 2013 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 februari 2013.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 19 februari 2013 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor deze ronde tafelgesprekken.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten, Romienendiek 2a.

Dit plan voorziet in de realisatie van een parkeerplaats, twee natuurakkers, een strooiveld en een dependance met ontvangst- en werkruimte aan de Romienendiek te Aalten ten behoeve van uitvaartcentrum en crematorium “Berkenhove”. Het plan wordt voor rekening en risico van het GUV gerealiseerd. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan kunt u hier raadplegen.

2 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kern Bredevoort 2012.

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van het programma Actualisering bestemmingsplannen. Dit plan vervangt uiteindelijk ca. 25 geldende bestemmingsplannen en vrijstellingen die nu gelden en waarvan de oudste plannen ruim 30 jaar oud zijn. Er zijn vier zienswijzen ingediend. Als gevolg van deze zienswijzen en enkele ambtshalve wijzigingen wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan kunt u hier raadplegen.

Bijgevoegde documenten

3 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Klokkenmakersweg 1.

Het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Klokkemakersweg 1 voorziet in de bouw van twee nieuwe vrijstaande woningen in ruil voor de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en 8.500 m² natuurontwikkeling op/bij het erf van de varkenshouderij Klokkemakersweg 1. Voorgesteld wordt om dit bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan kunt u hier raadplegen.

4 Sluiting om 22.30 uur

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze ronde tafelgesprekken.