HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Ruimte

Vergadering RTG Ruimte 06-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-20:00
Voorzitter:Henk Meerdink

Op dinsdag 6 mei worden de bijeenkomsten van de rondetafelgesprekken gehouden.

De rondetafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar. In de rondetafelgesprekken vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de rondetafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 mei 2014. Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 20 mei 2014 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom.

Agendapunten

1 Raadsmededeling 22/2014 Project Zonne-energie op de gronden hoek Sondernweg/Zomerweg

Op 9 juli 2013 heeft de gemeenteraad een notitie met betrekking tot de mogelijke invulling van het bedrijventerrein Aalten-West, in afwachting van nadere informatie, voor kennisgeving aangenomen. Een onderdeel van deze invulling is het mogelijk realiseren van duurzame energie in de vorm van een solarpark op deze gronden, die nu nog voor agrarische doeleinden in gebruik zijn. Middels raadsmededeling 22 geeft het college aan zij op basis van diverse gesprekken, de beschikbare informatie en ook elders uitgevoerde onderzoeken de conclusie hebben getrokken dat de bouw van een zonnepark uit financieel oogpunt (op korte termijn) niet tot een aantrekkelijk verdienmodel zal leiden. Deze raadsmededeling wordt besproken.  

2 Sluiting om 20.00 uur.

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering