HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 05-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:RTG zaal Gemeentehuis Markt 7 te Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Margret Rensink-Althof

Dinsdag 5 maart 2019 wordt het Rondetafelgesprek Samenleving gehouden in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

In de rondetafelgesprekken (RTG) vormen de raadsleden/fractievertegenwoordigers zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen.

U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen (max. 5 minuten). Vooraf aanmelden bij de griffie via telnr. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van het rondetafelgesprek.

Agendapunten

1 Verzoek/motie gemeenteraad Oude IJsselstreek inzake voornemen instellen onderzoekscommissie Laborijn en raadsmededeling 31-2019 beantwoording vragen van de fracties van PP en D66 over Laborijn.

De gemeenteraad van Aalten heeft van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek een motie ontvangen over het “voornemen instelling onderzoekscommissie Laborijn”. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek verzoekt de gemeenteraden van Doetinchem en Aalten om hierover een uitspraak te doen zodat gezamenlijk gekeken kan worden welke invulling het best gegeven kan worden aan een onafhankelijk onderzoek. Dit wordt besproken.

2 Sluiting