HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 14-09-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Martin Veldhuizen

Agendapunten

1 Opening

Bijgevoegde documenten

2 Collegebesluitvorming voorkeur onderbrengen maatschappelijk pakket zwembad 't Walfort bij recreatiepark de Twee Bruggen.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten de mogelijkheden tot algehele verkoop van ’t Walfort nader te onderzoeken. In dit kader heeft het college besloten over te gaan tot uitvoering van een marktconsultatie. Het college heeft diverse gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen. Uiteindelijk heeft het college op 13 juli jl. besloten om het maatschappelijk pakket onder te brengen in een aangepaste overdekte zwemaccommodatie van de Twee Bruggen. Dit betekent dat het huidige zwembad ’t Walfort op dat moment haar functie verliest.

3 Sluiting

 

De stukken, die betrekking hebben op het bovenvermelde agendapunt ligt in de leeskamer van het gemeentehuis aan de Markt te Aalten ter inzage.

U hebt de mogelijkheid om uw mening over dit punt kenbaar te maken aan de RTG-leden en vragen te beantwoorden over het geagendeerde onderwerp. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via telefoonnummer 0543-493333, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.