HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 10-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wilmie van der Kuil

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van het bestek voor de aanbesteding van het maatschappelijk zwempakket met de overdracht van het eigendom van opstal ’t Walfort.

Ten aanzien van de toekomstige huisvesting van het maatschappelijk zwempakket heeft de raad een eerste voorkeur uitgesproken voor een scenario waarbij het eigendom van ’t Walfort aan een marktpartij wordt overgedragen, waarna het maatschappelijk zwempakket bij deze marktpartij wordt ingekocht. Om het maatschappelijk zwempakket te kunnen aanbesteden wordt voorgesteld het bestek vast te stellen.

2 Voorstel tot het uitbrengen van een advies aan het Commissariaat voor de Media om Stichting Gelre Media voor de periode 2011-2016 zendtijd toe te wijzen als lokale publieke media instelling.

Voor de aanwijzing als lokale omroep voor de gemeente Aalten hebben zich twee kandidaten gemeld nl. Stichting Gelre Media en de Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo.
Ingevolge de Mediawet moet de gemeenteraad een voorkeur uit te spreken voor een lokale media-instelling en hierover een advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media. Door het college wordt voorgesteld om een voorkeur uit te spreken voor de Stichting Gelre Media.

3 Sluiting om 20.45 uur.

 

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.
U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.