HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering RTG Samenleving

Vergadering RTG Samenleving 05-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Gemeentehuis
Tijd:19:30-20:00
Voorzitter:Rudi Wossink

Op dinsdag 5 februari 2013 worden de bijeenkomsten van de ronde tafelgesprekken gehouden

De ronde tafelgesprekken worden gehouden in het gemeentehuis, locatie Markt in Aalten en zijn openbaar.
In de ronde tafelgesprekken vormen de raadsleden/leden van de RTG’s zich een beeld van het geagendeerde onderwerp. Dat doen zij door te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen. De onderwerpen die op de agenda van de ronde tafelgesprekken staan, zijn eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 februari 2013.
Wanneer de fracties van mening zijn, dat de onderwerpen besluitrijp zijn, vindt op 19 februari 2013 ook de besluitvorming plaats.

U bent van harte welkom voor deze ronde tafelgesprekken.
 

Agendapunten

1 Voorstel tot vaststelling van de verordening wachtlijstbeheer Wsw 2013.

Voorgesteld wordt een nieuwe verordening vast te stellen. In de nieuwe verordening behoren schoolverlaters van het Speciaal en Praktijkonderwijs niet meer tot een prioritaire doelgroep. Personen die een WWB-uitkering ontvangen en op de wachtlijst staan, behoren tot de nieuwe prioritaire doelgroep. 

2 Voorstel in te stemmen met de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

De gemeenschappelijke regeling moet op grond van gewijzigde regelgeving worden aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de 1e wijziging. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen. 

3 Sluiting om 20.00 uur

De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering.