HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Besluitenlijsten college B&W

Besluitenlijsten college B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in de regel één keer per week en wel op de dinsdagochtend. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt die u hieronder kunt raadplegen.

Archief