HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Besluitenlijsten raadsvergaderingen

Besluitenlijsten raadsvergaderingen

Vanaf januari 2014 wordt van iedere raadsvergadering ook een besluitenlijst gemaakt. Dit is een weergave van de besluiten die in de vergadering genomen zijn en het stemgedrag van de raadsleden.

Van de vergadering worden ook notulen en een geluidsopname gemaakt. De besluitenlijsten kunt u benaderen via de link hieronder.