HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Geschenkenregister

Geschenkenregister

Hieronder een overzicht van geschenken met een waarde hoger dan € 50 die het college van B&W, raadsleden en fractievolgers hebben ontvangen sinds 1 januari 2018. Het register is op dit moment leeg omdat er geen geschenken zijn ontvangen.

Voor de gegevens van vorige kalenderjaren wordt verwezen naar de jaarverslagen integriteit.