HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Griffie

Griffie

Samenstelling en taken griffie

De raadsgriffie van de gemeente Aalten bestaat uit:

Marcel Fiering, raadsgriffier
Henk ter Beest, raadsadviseur
Ina Smit, griffiemedewerker

De taak van de griffie is het ambtelijk ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad als geheel, de raadsfracties en de individuele raadsleden bij de uitoefening van hun taak.

De griffie zorgt er vooral voor dat het besluitvormingsproces van de raad zo optimaal mogelijk verloopt. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de logistieke ondersteuning van de beeldvormende bijeenkomsten en de oordeelsvormende-  en raadsvergaderingen, informatiebijeenkomsten en het presidium. De griffie is onafhankelijk en neutraal en fungeert als schakel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Contact met de griffie

Wilt u contact opnemen met de griffie dan kan dit via griffie@aalten.nl of via telefoonnummer 0543-493333

Marcel Fiering

Fiering
contactgegevens en taken Marcel Fiering
FunctieGriffier

Henk ter Beest

ter Beest
contactgegevens en taken Henk ter Beest
FunctieRaadsadviseur

Ina Smit

Smit
contactgegevens en taken Ina Smit
FunctieGriffiemedewerkster