HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Griffie

Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende afdeling: de griffie. Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden, het verloop en de nazorg van vergaderingen van de raad en de ronde tafelgesprekken. Ook zorgt de griffie voor de stukkenstroom van en naar raadsleden en bewaakt de griffie het besluitvormingsproces en adviseert en begeleidt zij de raadsleden.

De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad. De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen. De griffie bestaat uit twee medewerkers, nl. de heer M.A.J.B. Fiering (griffier) en mevr. E.J.A.H. Smit (griffiemedewerkster).

Algemene mailadres: griffie@aalten.nl