HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Kinderburgemeester

Kinderburgemeester

Op woensdag 4 november werd Novin Mateman uit 7 kandidaten verkozen tot kinderburgemeester van de gemeente Aalten. De kinderburgemeester wordt benoemd voor een jaar. De kinderburgemeester woont, samen met burgemeester Stapelkamp, verschillende bijeenkomsten bij.

Heeft u, of heb jij, een vraag voor Novin? Of wilt u haar uitnodigen voor een bijeenkomst of evenement (uiteraard rekening houdend met de huidige maatregelen)? Stuur dan een e-mail naar: kinderburgemeester@aalten.nl.

Kinderraad

De overige kandidaten, Cas, Izzy, Sanna, Emmelie, Sanne en Taeke, vormen samen met Novin een jaar lang de kinderraad. Wethouder Hans te Lindert neemt de kinderraad onder zijn hoede. Hij nodigt de kinderraadsleden enkele keren per jaar uit om met hen te praten over wat voor kinderen in de gemeente belangrijk is.

Voormalige kinderburgemeester

-           Rosanna Lohuis (2019-2020)