HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Kinderburgemeester

Kinderburgemeester

Op woensdag 22 september 2021 werd Jurre Tadema uit 7 kandidaten verkozen tot kinderburgemeester van de gemeente Aalten. De kinderburgemeester wordt benoemd voor een jaar. De kinderburgemeester woont, samen met burgemeester Stapelkamp, verschillende bijeenkomsten bij.

Heeft u, of heb jij, een vraag voor Jurre? Of wilt u hem uitnodigen voor een bijeenkomst of evenement? Stuur dan een e-mail naar: kinderburgemeester@aalten.nl.

Kinderraad

De overige kandidaten, Benthe van Schijndel, Brent Wensink, Indy Hoens, Julia te Paske, Loes Tebeest en Sabien Jansen, vormen samen met Jurre een jaar lang de kinderraad. Wethouder Hans te Lindert neemt de kinderraad onder zijn hoede. Hij nodigt de kinderraadsleden enkele keren per jaar uit om met hen te praten over wat voor kinderen in de gemeente belangrijk is.

Voormalige kinderburgemeester

  • Novin Mateman (2020-2021)
  • Rosanna Lohuis (2019-2020)