HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

CDA en D66 Motie 4.c Stimulatie Samenwerkingsverbanden Stemmen Staken

motie

Publicatiedatum:

25-11-2019

Indiener:

    Jeroen van Geenen

Actiehouder:

    Martin Veldhuizen

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Motie:

Motie 4.c Stimulatie Samenwerkingsverbanden

Aanleiding:

Voorstel tot vaststellen van het Plan van aanpak Duurzaamheid

Overwegingen:

constaterende, • dat het Plan van Aanpak diverse doelgroepen aanspreekt op haar verantwoording voor verduurzaaming; • dat dit een startnotitie is welke dynamisch is opgesteld opdat toekomstige technieken het proces van verduurzaming nog kunnen versnellen; • dat het cruciaal is om in zo’n proces draagvlak bij de burgers te hebben; • dat het belangrijk is om investeringen in projecten zoveel mogelijk profitabel te laten zijn voor de lokale burgers en/of samenwerkingsverbanden dichtbij huis; • dat de draagvlak onder burgers zorgt voor snellere realisatie van doelstelling binnen het thema duurzaamheid; overwegende, • dat samenwerkingsverbanden zullen leiden tot groter draagvlak onder burgers; • dat samenwerkingsverbanden beter in staat kunnen zijn om grotere projecten van de grond te krijgen; • dat samenwerkingsverbanden ervoor kunnen zorgen dat er minder weerstand zal zijn en dus ook hier voor snellere realisatie van projecten kunnen zorgen;

Dictum:

roept het college op: • er zorg voor te dragen dat samenwerkingsverbanden sterk ondersteund worden zodat initiatieven tot postcoderoos en andersoortige energiesamenwerkingsverbanden van burgers een grotere kans op succes krijgen; • om niet alleen inhoudelijke ondersteuning te bieden maar ook de oprichting van zulke samenwerkingsverbanden te faciliteren zodat de drempel tot oprichting zo laag mogelijk wordt. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 4 van de raadsvergadering van 26 november 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 26-11-2019 Uitgesteld Stemmen staken. Voor: CDA, PP en D66 (in totaal 10 stemmen) tegen: GB, VVD, CU en HMV (in totaal 10 stemmen)

Bijlage: