HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

CDA en D66 Motie Stimulatie samenwerkingsverbanden d.d. 17 december 2019 Aangenomen

motie

Publicatiedatum:

03-12-2019

Indiener:

    Jeroen van Geenen

Actiehouder:

    Martin Veldhuizen

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Motie:

Motie Stimulatie samenwerkingsverbanden.

Aanleiding:

De gemeenteraad van Aalten, in vergadering bijeen d.d. 17 december 2019;

Overwegingen:

constaterende, • dat het Plan van Aanpak Duurzaamheid - zoals deze is vastgesteld d.d. 26 november 2019 - diverse doelgroepen aanspreekt op haar verantwoording voor verduurzaming; • dat dit een startnotitie is welke dynamisch is opgesteld opdat toekomstige technieken het proces van verduurzaming nog kunnen versnellen; • dat het cruciaal is om in zo’n proces draagvlak bij de burgers te hebben; • dat het belangrijk is om investeringen in projecten zoveel mogelijk profitabel te laten zijn voor de lokale burgers en/of samenwerkingsverbanden dichtbij huis; • dat de draagvlak onder burgers zorgt voor snellere realisatie van doelstelling binnen het thema duurzaamheid; overwegende, • dat samenwerkingsverbanden zullen leiden tot groter draagvlak onder burgers; • dat samenwerkingsverbanden beter in staat kunnen zijn om grotere projecten van de grond te krijgen; • dat samenwerkingsverbanden ervoor kunnen zorgen dat er minder weerstand zal zijn en dus ook hier voor snellere realisatie van projecten kunnen zorgen;

Dictum:

roept het college op: • er zorg voor te dragen dat samenwerkingsverbanden sterk ondersteund worden zodat initiatieven tot postcoderoos en andersoortige energiesamenwerkingsverbanden van burgers een grotere kans op succes krijgen; • om niet alleen inhoudelijke ondersteuning te bieden maar ook de oprichting van zulke samenwerkingsverbanden te faciliteren zodat de drempel tot oprichting zo laag mogelijk wordt. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen in de raadsvergadering van 17 december 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 17-12-2019 Aangenomen De motie is met 11 stemmen vóór en 9 stemmen tegen, aangenomen Stemgedrag: 11 stemmen vóór t.w. mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), mevrouw Z.E. van Alstede en de heren R.J.M. Smit, F.B. Diersen, B.G.J. Mateman, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (allen fractie PP) en de heer T.S Holtman (fractie CU). 9 stemmen tegen t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Rijks, H.J. Groters en L.J. van den Berg (allen fractie GB), mevrouw L.M.E. Oonk en de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink (allen fractie VVD) en de heer H.J. Meerdink (fractie HMV).

Bijlagen: