HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

CDA Motie over versnelling uit te voeren woningbouw senioren en starters in Aalten en Dinxperlo 11 juni 2019 verworpen

motie

Publicatiedatum:

07-06-2019

Indiener:

    Gerrit Assink

Actiehouder:

    Gerrit Assink

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Programma:

Ruimte

Motie:

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake versnelling uit te voeren woningbouw

Aanleiding:

De gemeenteraad van Aalten, in vergadering bijeen d.d. 11 juni 2019; constaterende: - dat volgens raadsmededeling 30/2018 veel vrijkomende woningen(verhuizen/overlijden) niet aan sluiten bij wensen van de woning zoekers; - dat de gemeente Aalten een relatief hoog eigen woningbezit heeft van ca 70 % , - dat met name senioren de overstap van koop naar huur lastig vinden; - dat veel 60 plussers van een 2 onder1^ ,of vrijstaand, naar een seniorenwoning (koop) wensen te verhuizen , met als kernwoorden, comfortabel (o.a. slapen op bgg), duurzaam, privacy , energiezuinig en nabij centrum met al haar faciliteiten; - dat het aanbod van dit type in zowel koop als huur in de kernen van Gemeente Aalten nihil is;

Overwegingen:

overwegende: - dat in Aalten, aan de Ludgerstraat, een terrein ligt (voorheen CTS ) waarop reeds 58 woningen zijn bestemd voor woningbouw; - dat nieuwbouw voor genoemde doelgroep een fantastische doorstroming op gang brengt voor de zoekende doelgroep van 30 plus; - dat woningbouw op CTS terrein een beeld kwaliteitsimpuls geeft voor de omgeving; - dat deze locatie een goed voorbeeld is van een inbreidingslocatie; - dat ook in Dinxperlo de behoefte van 60 plussers aan bovengenoemde soort woningen significant aanwezig is; - dat aan de Nieuwstraat ook gronden aanwezig zijn van woningbouwcorporatie De Woonplaats;

Dictum:

verzoekt het college; - met voortvarendheid in gesprek te gaan met de eigenaar voormalig CTS terrein in Aalten en de Nieuwstraat in Dinxperlo ( Woningbouwcorporatie De Woonplaats) om de ontwikkeling van deze terreinen adequaat ter hand te gaan nemen; - creatief en alle mogelijkheden onderzoekend - wel of niet samen met andere partijen - deze terreinen te ontwikkelen; - mochten deze locaties niet snel tot ontwikkeling komen dan moet op een andere plek invulling gegeven worden aan de behoefte voor starters en seniorenwoningen;

Besluit:

  • Gemeenteraad 11-06-2019 Verworpen Motie is met 6 stemmen vóór (CDA) en 14 stemmen tegen verworpen

Bijlage: