HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

CU en D66 Motie 4.d Campagne drinkwaterverbruik Verworpen

motie

Publicatiedatum:

25-11-2019

Indiener:

    Tobias Holtman

Actiehouder:

    Martin Veldhuizen

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Motie:

Motie 4.d Campagne drinkwaterverbruik

Aanleiding:

Voorstel tot vaststellen van het Plan van Aanpak Duurzaamheid

Overwegingen:

constaterende, • dat met name in warme en droge periodes er zorgen zijn over de beschikbaarheid en waterwinning van drinkwater in onder meer de Achterhoek; • dat dit in verband met het veranderende klimaat en de toename van (extreme) droogteperiodes naar verwachting toeneemt; • dat de vanzelfsprekendheid van drinkwater uit de kraan in de toekomst onder druk komt te staan; • dat in het Plan van Aanpak Duurzaamheid geen concrete maatregelen zijn opgenomen die betrekking hebben op het verlagen/verminderen van (drink)waterverbruik in de gemeente Aalten; is van mening, • dat er mogelijk in de toekomst een nijpend drinkwatertekort dreigt; • dat burgers, private partijen en publieke organisaties een grote rol kunnen spelen bij het voorkomen van een mogelijk drinkwaterkort;

Dictum:

roept het college op, • om in het jaar 2020 met betrokken partijen een campagne op te zetten dat gericht is op de bewustwording van mogelijke drinkwatertekorten in de toekomst (in met name periodes van warmte en droogte) en waarin burgers, private partijen en publieke organisaties worden opgeroepen maatregelen te nemen, waardoor het (drink)waterverbruik in de toekomst afneemt en daarmee de kans op eventuele (drink)watertekorten. En gaat over tot orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 4 van de raadsvergadering van 26 november 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 26-11-2019 Verworpen Drie stemmen voor (CU en D66) en 17 stemmen tegen.

Bijlage: