HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

CU en D66 Motie 4.e Instrumenten voor lage- en middeninkomens d.d. 26 november 2019 Ingetrokken

motie

Publicatiedatum:

25-11-2019

Indiener:

    Tobias Holtman

Actiehouder:

    Martin Veldhuizen

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Motie:

Motie 4.e Instrumenten voor lage- en middeninkomens

Aanleiding:

Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Aanpak Duurzaamheid

Overwegingen:

constaterende, • dat huiseigenaren met lage- en middeninkomens dreigen niet mee te kunnen in de energie- en warmtetransitie; • dat het college van B&W enkel een gebouwgebonden financiering als instrument noemt om de energie- en warmtetransitie betaalbaar in gang te zetten; • dat een dergelijke gebouwgebonden financiering momenteel wettelijk onmogelijk is; • dat verder geen oplossingsrichtingen en/of instrumenten worden uitgewerkt in het Plan van Aanpak Duurzaamheid; is van mening, • dat de energie- en warmtetransitie voor iedereen van belang is en dat alle inkomensgroepen hieraan moeten kunnen meedoen; • dat voor huiseigenaren met lage- en middeninkomens passende instrumenten gevonden moeten worden;

Dictum:

roept het college op, • om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om lage- en middeninkomens (actief) deel te kunnen laten nemen aan de energie- en warmtetransitie en de raad in het jaar 2020 hierover te informeren. En gaat over tot orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 4 van de raadsvergadering van 26 november 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 26-11-2019 Ingetrokken

Bijlage: