HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 en GemeenteBelangen motie 4a inzake Beggelderdijk 11 juni 2019 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

11-06-2019

Indiener:

    Alexander van der Graaff

Actiehouder:

    Alexander van der Graaff

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Programma:

Ruimte

Motie:

D66 motie 4a inzake Beggelderdijk

Aanleiding:

Voorstel tot herinrichting huidig wegprofiel Beggelderdijk

Dictum:

verzoekt het college, - te starten met noodzakelijk onderhoud met een maximaal budget van de reeds gereserveerde €400.000; - voor het deel van de Beggelderdijk binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen en de weginrichting hierop aan te passen; - de functie van de Beggelderdijk te wijzigen van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg; - het definitieve ontwerp in samenspraak met omwonenden te bepalen.

Besluit:

  • Gemeenteraad 11-06-2019 Verworpen Motie 4a is met 7 stemmen vóór (GB en D66) en 13 stemmen tegen verworpen.

Bijlage: