HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 Motie 4g Elektrische auto met vrijwilligers als aanvulling op de elektrokar d.d. 26 november 2019 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

25-11-2019

Indiener:

    Alexander van der Graaff

Actiehouder:

    Martin Veldhuizen

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Motie:

Motie 5g Elektrische auto met vrijwilligers als aanvulling op de elektrokar

Aanleiding:

Voorstel tot vaststellen van het Plan van Aanpak Duurzaamheid

Overwegingen:

constaterende, ● dat van de elektrokar zowel in Aalten, Dinxperlo als in de buitengebieden veelvuldig gebruik wordt gemaakt; ● dat de reikwijdte van de huidige Elektrokar slechts 6 kilometer is; ● dat zowel het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix buiten de reikwijdte van 6 km vanaf Dinxperlo, Aalten en de buurtschappen vallen; ● dat vanuit de vrijwilligers van de Elektrokar in Dinxperlo behoefte bestaat om mensen verder dan 6 kilometer te kunnen vervoeren; is van mening, ● dat de mogelijkheid om inwoners van onze gemeente, die zelf geen auto hebben, op vrijwillige basis naar onder andere het ziekenhuis te brengen een goede aanvulling is;

Dictum:

verzoekt het college, ● met vrijwilligers van de Elektrokar in gesprek te gaan over de mogelijkheden om inwoners, ook in de buitengebieden, verder weg te kunnen brengen; ● samen te onderzoeken of een elektrische auto, door vrijwilligers bestuurd, als aanvulling op de elektrokar mogelijk zou zijn; ● te onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn om deze auto te bekostigen. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 4 van de raadsvergadering van 26 november 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 26-11-2019 Verworpen Twee stemmen voor (D66) en 18 stemmen tegen

Bijlage: