HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 Motie 4h Inzamelen luiers en incontinentiemateriaal d.d. 26 november 2019 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

25-11-2019

Indiener:

    Gerloeske Brezet

Actiehouder:

    Martin Veldhuizen

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Motie:

Motie 4.h Inzamelen luiers en incontinentiemateriaal

Aanleiding:

Voorstel tot vaststellen van het Plan van Aanpak Duurzaamheid en raadsmededeling 153-2019

Overwegingen:

constaterende, ● dat luiers en incontinentiemateriaal momenteel in de gemeente Aalten bij het restafval belanden; ● dat ROVA momenteel niet de mogelijkheid biedt tot gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal; overwegende, ● dat met het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal, de hoeveelheid restafval aanzienlijk vermindert; ● dat het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal al in meerdere gemeenten gebeurt; ● dat er een initiatief is vanuit Luierrecycling Nederland waarbij gemeenten samenwerken met kinderdagverblijven en zorginstellingen;

Dictum:

verzoekt het college: ● actief op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om luiers en incontinentiemateriaal gescheiden in te zamelen; ● dit in samenwerking te doen met kinderdagverblijven, gastouders en zorginstellingen. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 4 van de raadsvergadering van 26 november 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 26-11-2019 Verworpen 5 stemmen voor (D66, PP en CU) en 15 stemmen tegen

Bijlage: