HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 Motie 4i Ja-Ja sticker d.d. 26 november 2019 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

25-11-2019

Indiener:

    Gerloeske Brezet

Actiehouder:

    Martin Veldhuizen

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Motie:

Motie 4.i Ja-Ja sticker

Aanleiding:

Voorstel tot vaststellen van het Plan van Aanpak Duurzaamheid en raadsmededeling 153-2019

Overwegingen:

constaterende, ● dat de gemeente Aalten op het gebied van afvalscheiding en -reductie al veel heeft bereikt; ● dat inwoners in de gemeente Aalten momenteel standaard huis-aan-huis bladen en reclame ontvangen, tenzij zij met een nee-nee of ja-nee sticker aangeven dit niet te willen; overwegende, ● dat folders en huis-aan-huis bladen veelal digitaal te lezen zijn; ● dat met het niet standaard bezorgen van folders en huis-aan-huis bladen veel papier bespaard kan worden; ● dat papierbesparing bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeente;

Dictum:

verzoekt het college, ● een voorstel voor de raad op te stellen voor invoering van een ja-ja sticker, waarbij als uitgangspunt een streefdatum van 1 januari 2021 wordt genomen. En gaat over tot de orde van de dag.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 4 van de raadsvergadering van 26 november 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 26-11-2019 Verworpen Vier stemmen voor (D66 en PP) en 16 stemmen tegen.

Bijlage: