HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 motie 7a muziekonderwijs d.d. 3 juli 2019 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

28-06-2019

Indiener:

    Gerloeske Brezet

Actiehouder:

    Gerloeske Brezet

Portefeuillehouder:

    Hans te Lindert

Programma:

Sociaal Domein

Motie:

D66 motie 7a muziekonderwijs

Aanleiding:

Voorstel tot het per 1 augustus 2020 anders organiseren van het muziekonderwijs te Aalten

Overwegingen:

constaterende, - dat de raad wordt voorgesteld om met de Aaltense muziekverenigingen te zoeken naar een goed alternatief voor het muziekonderwijs, zoals dat op dit moment door Boogie Woogie wordt aangeboden; - dat dit besluit betrekking heeft op HaFa muziekonderwijs; - dat Boogie Woogie daarnaast ook particulier onderwijs (zoals pop, rock, klassiek) verzorgt voor leerlingen uit Aalten; - dat Boogie Woogie de scholen in de gemeente Aalten ondersteunt met ‘cultuureducatie’ en ‘meer muziek in de klas’; - dat Boogie Woogie één van de vijf regionale partners is voor het Cultuur en Erfgoedpact van de Provincie Gelderland en negen Achterhoekse gemeenten; is van mening, - dat de muziekcultuur van de gemeente Aalten breder is dan enkel harmonie en fanfare. - dat Boogie Woogie een brede bijdrage levert aan deze muziekcultuur, bijvoorbeeld op scholen;

Dictum:

verzoekt het college, in het nader uit te werken plan, de gevolgen voor alle diensten mee te nemen die nu door Boogie Woogie worden aangeboden aan inwoners van en organisaties in de gemeente Aalten, inclusief financiële onderbouwing.

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 7 raadsvergadering 3 juli 2019

Besluit:

  • Gemeenteraad 03-07-2019 Verworpen De motie is met 2 stemmen voor (D66) en 16 stemmen tegen, verworpen

Bijlage: