HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

D66 Motie 9a over kringloop

motie

Publicatiedatum:

11-06-2019

Indiener:

    Alexander van der Graaff

Actiehouder:

    Alexander van der Graaff

Portefeuillehouder:

    Martin Veldhuizen

Programma:

Ruimte

Motie:

D66 motie 9a over Kringloop

Aanleiding:

Voorstel tot voorzetten van de huidige praktijk tav kringloopgoederen

Overwegingen:

constaterende, - dat het college omtrent het eerder aangenomen amendement 5.12. d.d. 6 november 2018 - om te komen tot een voorstel voor het ophalen van spullen aan huis voor kringloop in onze gemeente - de huidige situatie weliswaar heeft verkend met diverse aanbiedende partijen, maar geen voorstel aan de raad heeft gedaan conform het amendement;

Dictum:

verzoekt het college, - om met meerdere partijen in de gemeente in gesprek te gaan, de mogelijkheden en kosten met hen te bespreken en de raad over deze uitkomsten te informeren.

Behandelvoorstel:

Behandelen in raadsvergadering 11 juni 2019 bij het voorstel

Besluit:

  • Gemeenteraad 11-06-2019 Ingetrokken Het voorstel en motie 9a zijn niet in stemming gebracht. Besloten is om het voorstel weer in handen te geven van het college met het verzoek om met een aangepast voorstel te komen overeenkomstig het aangenomen amendement 5.12 van 6 november 2018.

Bijlage: