HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

PP, CU en VVD Motie Duurzaamheidsparagraaf in elk relevant raadsvoorstel d.d. 25-02-2020 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

21-02-2020

Indieners:

    Tobias Holtman Gerbert Navis Bert Weevers

Actiehouder:

    Bert Weevers

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

PP, CU en VVD Motie 9 Duurzaamheidsparagraaf in elk relevant raadsvoorstel

Overwegingen:

overwegende, • dat duurzaamheid, welke is verwoord in het Plan van Aanpak Duurzaamheid vastgesteld op 26 november 2019, een belangrijk speerpunt is voor de gemeente Aalten; • dat de gemeente Aalten daarmee ambities heeft om deze raadsdoelen te realiseren; • dat duurzaamheid op meer beleidsterreinen een rol speelt dan alleen ‘milieu’; • dat om daadkrachtig duurzaam te zijn binnen elk relevant beleidsterrein duurzaamheid in de overwegingen betrokken dient te worden (‘dichtbij halen’);

Dictum:

verzoekt het college, • Voortaan in elk relevant voorstel aan de raad een paragraaf duurzaamheid op te nemen waarin wordt uitgelegd wat de impact van het betreffende voorstel is op de diverse duurzaamheidsaspecten en op welke wijze belangen zijn afgewogen. En gaat over tot de orde van de dag. Bert Weevers, Tobias Holtman, Gerbert Navis Progressieve Partij Christen Unie VVD

Behandelvoorstel:

Behandelen na vaststellen bij vaststellen Agenda als agendapunt 9 (motie vreemd aan de agenda)

Besluit:

  • Gemeenteraad 25-02-2020 Verworpen

Bijlage: