HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

PP, D66, GB, CDA, VVD, CU en HMV Motie “Cliënten en Medewerkers Laborijn” d.d. 3 juli 2019 Aangenomen

motie

Publicatiedatum:

01-07-2019

Indiener:

    Guido Uland

Actiehouder:

    Guido Uland

Portefeuillehouder:

    Joop Wikkerink

Programma:

Sociaal Domein

Motie:

Motie inzake “Cliënten en Medewerkers Laborijn” d.d. 3 juli 2019

Overwegingen:

• dat veel inwoners voor hun dagelijks levensonderhoud afhankelijk zijn van de steun en hulp van Laborijn; • dat veel medewerkers van Laborijn dag in dag uit hun uiterste best doen deze steun en hulp voor onze inwoners voor elkaar te krijgen; constaterende, • dat het rapport Berenschot indringende zaken met betrekking tot de bejegening van bijstandsgerechtigden door Laborijn aan het licht heeft gebracht; • dat het voornemen tot uittreding uit Laborijn door de gemeente Oude IJsselstreek tot veel bestuurlijke verwarring leidt; • dat beide ontwikkelingen een forse veranderopgave maar ook veel onduidelijkheid voor de cliënten en medewerkers voor Laborijn met zich meebrengen.

Dictum:

draagt het College op, richting het bestuur van Laborijn aan te geven: • er zorg voor te dragen dat steun en hulp voor de cliënten van Laborijn niet in gevaar komt; • er zorg voor te dragen dat de rust en het vertrouwen op de werkvloer weer terugkeert; • alles te doen wat nodig is om focus te houden op waar het nu om gaat: het optimaliseren van de dienstverlening, bejegening en ondersteuning van de cliënten van Laborijn; • op korte termijn richting betrokken Raden duidelijk te maken op welke wijze bovenstaande wordt opgepakt.

Behandelvoorstel:

Motie vreemd aan de agenda behandelen in raadsvergadering 3 juli na de bespreekstukken

Besluit:

  • Gemeenteraad 03-07-2019 Unaniem_aangenomen

Bijlage: