HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

PP Motie fietsparkeervoorzieningen op De Hoven d.d. 25-02-2020 Verworpen

motie

Publicatiedatum:

21-02-2020

Indiener:

    Bert Weevers

Actiehouder:

    Bert Weevers

Portefeuillehouder:

    Ted Kok

Motie:

PP motie 7a fietsparkeervoorzieningen op De Hoven

Aanleiding:

Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Aalten, supermarkt De Hoven 25

Overwegingen:

constaterende, • dat het inrichtingsplan voor het terrein bij de AH als schetsontwerp in het bestemmingsplan is opgenomen; • dat dit inrichtingsplan derhalve nog gewijzigd kan worden; overwegende, • dat het gebruik van de fiets gestimuleerd dient te worden uit oogpunt van volksgezondheid, duurzaamheid en economie; • dat derhalve voldoende en aantrekkelijke parkeervoorzieningen voor fietsen van groot belang zijn; • dat de gemeente als eigenaar van het terrein De Hoven hiervoor verantwoordelijk is;

Dictum:

verzoekt het college, • Het inrichtingsplan voor De Hoven zodanig in te richten dat het een genot wordt om met de fiets te gaan winkelen; En gaat over tot de orde van de dag. Bert Weevers Progressieve Partij

Behandelvoorstel:

Behandelen bij agendapunt 7 raadsvergadering 25 februari 2020

Besluit:

  • Gemeenteraad 25-02-2020 Verworpen

Bijlage: