HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

VVD en D66 motie 5c Duurzame bedrijvigheid Punt 9 Uitvoeringsprogramma 6-11-2018 Niet in stemming gebracht