HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

Raadsmededeling 80-2019 Beantwoording vragen CU betreffende kostendekkendheid begraafplaatsen n.a.v. presentatie d.d. 13 mei 2019