HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare stukken

Voorstel kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 en instemmen met de begroting 2013 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.