HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare vergaderingen

Internationale Adviescommissie Bocholt-Aalten 08-06-2017

In dit overzicht vindt u alle openbare vergaderingen.

Voor een overzicht van alleen de vergaderingen van de gemeenteraad, beeldvorming, oordeelvorming of agendacommissie, klikt u op één van de onderstaande knoppen:

Gemeenteraad Beeldvorming en Oordeelvorming Agendacommissie

Agendapunten voor deze vergadering

 • 2

  Mogelijkheid tot inspreken door inwoners en andere belanghebbenden

 • 3

  Aanwijzen nieuwe notulist namens Stadt Bocholt

 • 4

  Stand van zaken rondom grensoverschrijdend openbaar vervoer

 • 5

  Informatie over de werkgroep Duitsland van de gemeente Winterswijk

 • 6

  Dviersen en mededelingen