HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Openbare vergaderingen

RTG Bestuur en Financiën 07-01-2014

In dit overzicht vindt u alle openbare vergaderingen.

Voor een overzicht van alleen de vergaderingen van de gemeenteraad, beeldvorming, oordeelvorming of agendacommissie, klikt u op één van de onderstaande knoppen:

Gemeenteraad Beeldvorming en Oordeelvorming Agendacommissie

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Raadsmededeling 176/2013 nieuwe Winkeltijdenwet.

  Aan het college is door de fractievoorzitters gevraagd wat de mogelijkheden zijn op grond van de nieuwe Winkeltijdenwet. Middels raadsmededeling 176/2013 reageert het college hierop.
  Op basis van de huidige verordening kunnen in Aalten jaarlijks max. 12 zondagen aangewezen worden waarop de winkels geopend mogen zijn, de zg. koopzondagenregeling. Daarnaast mogen de boekenwinkels in Bredevoort in het kader van Boekenstad elke zondag geopend zijn. Verder bevatte de oude wet een avondwinkelregeling. Als de gemeenteraad daartoe besloot konden avondwinkels van 16.00-20.00 uur geopend zijn. Hierdoor ontstaat er een escape, waardoor ook supermarkten gebruik gingen maken van deze regeling. In Aalten heeft de gemeenteraad indertijd besloten om dit niet op te nemen in de Winkeltijden-verordening.
  Op grond van de nieuwe Winkeltijdenwet mag de gemeente nu binnen de door de wet gestelde tijden, die overeen komen met de huidige tijden, geheel zelf bepalen of de winkels op zondag open of gesloten blijven. Dat kan via een vrijstellingsmogelijkheid. Er gelden geen restricties meer voor het aantal koopzondagen en ook de toerismeregeling is overboord gegooid. Door het college zijn gesprekken gevoerd om de behoefte te peilen aan extra openstellingsmogelijkheden. Het college ziet op basis van de gebleken behoefte in Aalten geen aanleiding om de gemeenteraad een voorstel tot uitbreiding van de winkeltijden te doen.
  Deze raadsmededeling wordt behandeld.
   

  1
 • 2

  Sluiting om 20:45 uur.

   

  De stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen in de leeskamer van het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten ter inzage.

  U heeft de mogelijkheid met de RTG-leden in gesprek te gaan over de geagendeerde onderwerpen. Spreker krijgt 5 minuten het woord. Via de griffie kunt u zich hiervoor melden via het telefoonnummer (0543) 49 33 33, per e-mail griffie@aalten.nl of bij aanvang van de vergadering. Op de gemeentelijke website staat de volledige agenda van deze rondetafelgesprekken

 • 3

  21:00 uur: BIJEENKOMST met mevrouw Spies

  Mevrouw Spies (onafhankelijk voorzitter Achterhoek 2020) komt vanaf 21.00 uur een toelichting geven over de op te stellen Regioagenda 2014-2018.

  1