HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Raadsmededelingen

Raadsmededelingen

Om goed te functioneren moet de raad over alle gewenste informatie beschikken. Het college van B&W verstrekt daarom eigener beweging of op verzoek van de raad deze informatie. Dit doet zij in de vorm van raadsmededelingen. Deze mededelingen worden hieronder gepubliceerd.