HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Register van gemeenschappelijke regelingen  |  Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI) te Ulft

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI) te Ulft

Dit is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten. Voor deze gemeenten voert het ISWI onder andere de Wet werk en bijstand uit. Het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud valt hieronder, maar ook het begeleiden van mensen naar werk. Per 1 januari 2010 voert het ISWI ook de Wet Inburgering uit. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het ISWI. Hieronder staat een link naar de inhoud van de gemeenschappelijke regeling.

Relevante downloads