HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Register van gemeenschappelijke regelingen  |  Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek

Vanaf 1 april 2013 voert de Omgevingsdienst Achterhoek de wettelijke milieutaken uit voor tien gemeenten en de provincie Gelderland in de regio Achterhoek. Het gaat hierbij om vergunningverlening, toezicht houden en handhaving van de milieuwetgeving.