HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RC AOGW) is vanaf 1 januari 2006 werkzaam voor de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. De RC AOGW bestaat uit een extern lid en een extern plaatsvervangend lid. De RC AOGW heeft een onafhankelijke positie binnen de drie gemeenten. Haar doel is om de gemeenteraad een extra handvat te bieden om zijn controlerende taak uit te voeren. De basis voor de werkzaamheden van de RC AOGW is vastgelegd in de "Samenwerkingsovereenkomst inzake de instelling en instandhouding van een gemeentelijke rekenkamercommissie met een personele unie voor de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk" en de "Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2013".

De RC AOGW legt jaarlijks in haar onderzoeksplan vast welke onderzoeken zij gaat oppakken. Ook u kunt idee├źn voor onderzoek aanleveren. Neem dan contact op met de Rekenkamercommissie via de e-mail info@partnersenpropper.nl.  De RC AOGW geeft in haar jaarverslag aan in hoeverre zij uitvoering heeft gegeven aan het onderzoeksplan en welke resultaten daarmee bereikt zijn. Omdat de RC AOGW onafhankelijk is, neemt zij in haar adviezen geen nadrukkelijke standpunten in. Zij mengt zich niet in politieke discussies. Door oplossingsrichtingen aan te dragen, geeft de RC AOGW de gemeenteraad de gelegenheid in de toekomst te kijken en tot afgewogen besluiten te komen.

Lees hier meer informatie over de Rekenkamercommissie.