HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Secretaris / algemeen directeur

Secretaris / algemeen directeur

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is voor de medewerkers en het bestuur van de gemeente het eerste aanspreekpunt voor alles wat met de gemeentelijke organisatie te maken heeft. Zij is de adviseur van het college van burgemeester en wethouders en professioneel manager van de organisatie.

De functie van intermediair tussen college, ambtelijke organisatie en samenleving verlangt van de gemeentesecretaris een perfect gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en kennis van en inzicht in staatsrechtelijke, financiële, juridische, beleidsmatige en vakinhoudelijke aspecten van de ambtelijke rol.

De functie van gemeentesecretaris wordt vervuld door mevrouw A. Gildhuis.