HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Senioren- en gehandicaptenraad Aalten

Senioren- en gehandicaptenraad Aalten

Wat is de senioren- en gehandicaptenraad?

Sedert januari 2007 is de Stichting Senioren en Gehandicapten Raad Aalten het adviesorgaan voor de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, als belangenbehartiger in de ruimste zin van het woord van alle senioren (> 50 jr) en van alle mensen met een functiebeperking woonachtig in de gemeente Aalten. In een convenant zijn diverse afspraken vastgelegd tussen de Stichting en het gemeentebestuur.

Meer informatie

De senioren- en gehandicaptenraad Aalten heeft een eigen website. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de senioren- en gehandicaptenraad.