HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Verkiezingen gemeenteraad en referendum Wiv 2017

Verkiezingen gemeenteraad en referendum Wiv 2017

Verkiezing gemeenteraad

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Het raadgevend referendum

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl. Hier vindt u de volledige wettekst.

De Referendumcommissie heeft het voornemen om begin maart nog een informatiebrochure huis-aan-huis te verspreiden om de kiezers langs die weg ook te informeren over de Wiv 2017.


Informatie die voor u van belang kan zijn.