HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Verkiezingen gemeenteraad en referendum zgn. Sleepwet

Verkiezingen gemeenteraad en referendum zgn. Sleepwet

Verkiezing gemeenteraad

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Het raadgevend referendum

Op woensdag 21 maart 2018  wordt ook het raadgevend referendum gehouden. Dit referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen.

Lees de volledige wet op wetten.overheid.nl.


Informatie die voor u van belang kan zijn.