Beleidsnota Fiets

Het fietsgebruik speelt binnen de gemeente Aalten de komende jaren een belangrijke rol. Niet alleen vanwege de opdracht die het Ministerie aan alle gemeenten heeft gegeven om de verkeersveiligheid van de fiets te verbeteren, maar ook om de concurrentiepositie van de fiets verder te versterken.

De gemeente Aalten kent een hoog fietsgebruik wat de gemeente graag verder uitbreidt in de periode tot 2025. Hiervoor is een beleidsnota opgesteld waarin aandacht wordt besteed aan de factoren welke effect hebben op het fietsgebruik op het gebied van gedrag en omgeving. Daarnaast is gekeken hoe maatregelen efficiënt maar vooral effectief kunnen worden ingezet om het fietsgebruik te behouden en te vergroten. Met een uitvoeringsprogramma worden de maatregelen verdeeld naar prioriteit om zo een goed pakket aan maatregelen te bieden dat inzet op gedragsverandering en dus op vergroting van het fietsgebruik door beleid, directe gedragsbeïnvloeding en infrastructurele voorzieningen.

De beleidsnota treft u hieronder aan.

Relevante downloads