HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Verordeningen en beleidsstukken  |  Maatschappelijke zorg  |  Beleidsplan armoedebeleid gemeente Aalten 2016

Beleidsplan armoedebeleid gemeente Aalten 2016

In de gemeente Aalten doen alle inwoners – ook minima- naar vermogen mee aan de samenleving. Voor minima is meedoen echter niet altijd gemakkelijk. Armoede is een complex probleem dat samengaat met verschillende risicofactoren. Armoede kan de oorzaak zijn van problemen op allerlei leefgebieden die minima belemmeren om mee te doen. Armoede is daarmee dus niet alleen een financieel probleem, maar ook een participatieprobleem. Het doel van het armoedebeleid is om te voorkomen dat armoede leidt tot problemen op allerlei leefgebieden en om belemmeringen voor mensen met een laag inkomen weg te nemen, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan armoedebeleid gemeente Aalten 2016 vastgesteld, dat u hieronder aantreft.